Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

"Dzisiaj doświadczenie, jutro zatrudnienie" ERASMUS +

 W roku szkolnym 2015/2016 w mobilnościach w ramach projektu pn. "Dzisiaj doświadczenie - jutro zatrudnienie” zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego"  realizowanego w ramach programu Erasmus + „Akcja 1 Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe” uczestniczyło 45 uczniów,

Czytaj więcej: "Dzisiaj doświadczenie, jutro zatrudnienie" ERASMUS +

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

do zatrudnienia wybrany został kandydat Pani Anna Mazurkiewicz zamieszkała  w Głogowie

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 462/15 obręb 0009 „Żarków”, przeznaczonej w części do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2016r. do 05.05.2016r.

Światowy Dzień Zdrowia

Kolejna grupa młodzieży na praktykach w Niemczech

3 kwietnia 2016 r. wyjechała ostatnia w roku szkolnym 2015/2016 grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego i Technikum nr 6 w Głogowie na praktyki zawodowe do Niemiec. Mobilność 15 uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik leśnik zorganizowana została w ramach projektu pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”  realizowanego w ramach programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna – kształcenie i szkolenie zawodowe.

Czytaj więcej: Kolejna grupa młodzieży na praktykach w Niemczech

Informacja o przeprowadzonym naborze

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Czytaj więcej: Informacja o przeprowadzonym naborze

Wszystkiego najlepszego na święta

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 22.03.2016 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 19/2016 Starosty Głogowskiego z dnia  3  marca 2016 r.   w składzie:

 1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Katarzyna Koriat - Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów