Projekt Informatyzacja

Projekt pn. „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie
e- Administracja”


Powiat Głogowski realizuje projekt pn. „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie
e- Administracja” w ramach działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Dnia 19.01.2010 r. została zawarta Umowa pomiędzy Powiatem Głogowskim a Województwem
Dolnośląskim o dofinansowanie projektu pn. Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie - e-Administracja.
Głównym celem projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i e-usług administracji samorządowej oraz wzrost jakości tychże usług w portfelu narzędzi obsługi klienta indywidualnego i biznesowego w powiecie głogowskim. Projekt bezpośrednio wpłynie na powstanie i poszerzenie zakresu e- usług dla ludności. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Projekt ma charakter kompleksowy i przewiduje doposażenie budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz budynków Urzędów Gmin w: Głogowie, Pęcławiu, Żukowicach, Kotli i Jerzmanowej. Przedmiotem projektu jest rozwój usług e-administracji w powiecie głogowskim poprzez:
•montaż instalacji okablowania strukturalnego,
•montaż instalacji elektrycznej wydzielonej do zasilania sprzętu komputerowego,
•zakup sprzętu komputerowego – 15 zestawów komputerowych,
•zakup urządzeń wielofunkcyjnych
•zakup kiosków informacyjnych dostosowanych również do potrzeb osób niepełnosprawnych – 8
sztuk.
Projekt podniesie jakość pracy samorządu, obsługi klienta, w tym osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych, z obszarów wiejskich, w podeszłym wieku, podmiotów gospodarczych, turystów
i udrożni transfer wiedzy na temat wykorzystania technik ICT. Produkty projektu będą stanowić
narzędzie promocji powiatu głogowskiego oraz pozycjonowania regiony, jako miejsca nowoczesnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Tablica informacyjna [PDF - 363 KB]

Plakat [JPG - 214 KB]

Ulotka str. 1 [JPG - 221 KB]

Ulotka str. 2 [JPG - 233 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów