Wydział Ochrony Środowiska

Transkrypcja na język migowy

p.o. Naczelnika Wydziału - Dorota Chwałek
tel. 76 72 82 836.

Elwira Cynien-Gałka - Geolog Powiatowy

Aldona Swat-Czewżyk - Inspektor

Ewa Szestakow - Inspektor

Iwona Rodzeń - Podinspektor

 

Sprawy załatwiane w Wydziale Ochrony Środowiska:

pokój 306 (III piętro) – tel. 76 72 82 822

 • wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
 • rejestracja zwierząt - gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem

pokój 306 (III piętro) - tel. 76 72 82 837

 • wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • załatwianie spraw z zakresu gospodarki odpadami
 • załatwianie spraw z zakresu geologii

pokój 305 (III piętro) – tel. 76 72 82 812

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

zobacz karty usług Wydziału Ochrony Środowiska BIP

adres email: os@powiat.glogow.pl

fax. 76 72 82 853

Opłaty skarbowe uiszcza się:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie (II piętro) czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.00 (przerwa 11.00-11.15),
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10, 67-200 Głogów:
  60 2030 0045 1110 0000 0192 9810 Bank BGŻ w Głogowie Plac Jana z Głogowa 2.

 

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego w wysokości 10 zł uiszcza się:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie (II piętro) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.00 (przerwa 11.00-11.15),
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów: 79 1240 6843 1111 0000 4988 4610.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 pobierz dokument [PDF - 3.91 MB]

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 pobierz dokument [PDF - 9.11 MB]

 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2020 pobierz dokument [PDF - 3.76 MB]

 

"Wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Głogowskiego" - wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Powiatu Głogowskiego przez Główny Instytut Górnictwa Zakład Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Pobierz opracowanie [PDF - 6.09 MB]

Pobierz załączniki [PDF - 12.18 MB]

Pobierz mapy [ZIP - 25.97 MB]

Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego za lata 2017-2018

Pobierz raport w formacie PDF [PDF - 3.40 MB]

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów