Zabytki

Początki ratusza sięgają przełomu XIII/XIV w. Obecny wygląd otrzymał w wyniku gruntownej przebudowy w latach 1832 – 35 (skrzydło zachodnie) i 1847 – 50 (skrzydło wschodnie). W tym drugim pozostawiono wówczas, zachowane do dziś, sklepione izby z przełomu gotyku i renesansu, użytkowane jako piwnica radziecka. Największa sala posiada sklepienie sieciowe, wsparte na centralnym słupie. Jedna z dwu pozostałych sal nakryta jest bardzo rzadkim na Śląsku sklepieniem kryształowym. W czasie oblężenia miasta w 1945 r. ratusz spalił się i następnie uległ dużym zniszczeniom. Odbudowany w l. 1986 - 2002 r., jest znów siedzibą władz miejskich.

Wieża ratuszowa, o wysokości 80 m, zrekonstruowana została w l. 1994 - 96 na podstawie stanu z 1720 r. Wysokość całkowita wieży wynosi 80,35 m (najwyższa wieża ratuszowa na Śląsku). Na poziomie 47 m znajduje się galeria – punkt widokowy (czynny w niedziele w godz. 14 - 18 oraz po uzgodnieniu: Biuro Turystyczne „Intertrans”, tel. (076) 835 45 15).

Obok ratusza znajduje się w odbudowie ruina teatru miejskiego z 1799 r.

Kościół parafialny św. Mikołaja

Wczesnogotycki kościół z surowej cegły, o unikalnej na Śląsku architekturze typu północnoniemieckiego, wzniesiony został po r. 1291 na miejscu trzynawowej bazyliki, wybudowanej już ok. r. 1230.. Po zniszczeniu w 1945 r., okresowo poddawany jest pracom zabezpieczającym. Godny uwagi jest bogato profilowany portal z XIV w. ( w r. 1871 przekuty w kamieniu).

Kościół Bożego Ciała (pojezuicki)

Barokowy kościół wybudowany został w latach 1696 - 1702 wg projektu [architekta włoskiego] Giulio Simonettiego. Po pożarze w 1711 r. odbudował go [wrocławski budowniczy] J. B. Peintner. Ostateczny wyraz architektoniczny nadał fasadzie ok. 1730 r. A. Karinger. Mocno zniszczony w 1945 r., kościół odbudowany został do roku 1960, choć bez hełmów wież. Kościół połączony jest z północnym (jedynym ocalałym i odbudowanym ) skrzydłem d. kolegium jezuickiego.

Na skwerze w sąsiedztwie kolegium znajduje się pomnik ku czci społeczności żydowskiej Głogowa (odsłonięty w 1993 r.)

Zamek

Początki założenia sięgają połowy XIII w. Konrad I Głogowski rozpoczął wtedy obok przeprawy odrzańskiej budowę książęcego zamku, włączonego następnie w ciąg miejskich obwarowań. Ze średniowiecznego zamku zachowała się do dziś okrągła wieża, zw. Wieżą Głodową (w jej lochu książę Jan II Żagański zagłodził siedmiu głogowskich rajców).

Obecna budowla pochodzi głównie z XVII i XVIII w. Z wyjątkiem południowego skrzydła, zachowała ona w powojennej odbudowie (l. 1971 - 83) skromny barokowy wystrój fasad. W zamku ma obecnie swoją siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Wieża służy również jako punkt widokowy. Muzeum czynne jest od środy do niedzieli w godz. 10 – 17.

Na skwerze obok zamku znajduje się Pomnik Dzieci Głogowskich (1979 r.), upamiętniający obronę Głogowa przed wojskami cesarza Henryka V w r. 1109.

Kolegiata Najświętszej Maryi Panny

Kościół, będący jedną z najważniejszych świątyń Śląska (i z którym związane było do r. 1810 zgromadzenie kanoników) jest pomnikiem przeszłości, świadczącym o najstarszych dziejach Głogowa. W zbudowanej niedawno krypcie chroni się obecnie relikty jednonawowego kościoła z czasów Bolesława Krzywoustego oraz jeszcze starszej budowli.

Do r. 1262 wybudowana została trzynawowa bazylika. Jej partie zachowane są w murach gotyckiego kościoła, ukończonego pod koniec XV w. Obecna wieża zbudowana została w l. 1838 – 42, po zawaleniu się poprzedniej. Kolegiata znajduje się w zaawansowanej odbudowie po zniszczeniach z r. 1945.

Średniowieczne mury obronne

Trzy odcinki mutr ów z basztami i przejazdem Bramy Szpitalnej, w większości zrekonstruowane z zachowaniem oryginalnych fragmentów, służą wyeksponowaniu ich ówczesnego przebiegu i granicy miasta

Pozostałości twierdzy nowożytnej

Fosa dwa bastiony, kazamaty i korytarze kontrminowe tworzą południowy odcinek twierdzy, zachowany po rozebraniu obwałowań (po r. 1902).

[Naprzeciw mostku nad fosą, na dawnym przedpolu twierdzy (obecnie Park Leśny) znajduje się, odsłonięty w r. 2002, pomnik ofiar wojny, przemocy i wypędzenia z Głogowa i Ziemi Głogowskiej]
Pozostałe obiekty: Fort Gwiazda , XVIII – XIX w., w znacznym stopniu zniszczony; wieża artyleryjska, zbudowana w l.1857 - 60 dla ochrony linii kolejowej do Leszna;

fort Luneta nad Jeziorem Zamkowym, z tego samego okresu; Reduta Główna , zbudowana w l. 1825 - 28, mocno zniszczona.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów