Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Tomasz Kumczyk

Telefon: 76 / 728 28 96
pokój 325 (III piętro)

  • organizacja i prowadzenie świąt i uroczystości państwowych
  • założenie stowarzyszenia zwykłego
  • nadzór nad stowarzyszeniami
  • prowadzenie spraw związanych z repatriantami

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów