Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
st.bryg. mgr inż. Piotr Durał
telefon 76 835 77 14

Kontakt Sekretariat:
telefon/fax 76 835 77 14
e-mail kpglogow@kwpsp.wroc.pl

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy 76 835 77 26
Wydział Organizacyjno-Techniczny 76 835 77 25, 76 835 77 27
Wydział Finansów 76 835 77 16, 76 835 77 30
Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno - Rozpoznawczych 76 835 77 18
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - tel. 112

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego


Strona KP PSP Głogów - www.straz.glogow.pl

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów