Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową Powiatu Głogowskiego.

W skład Jednostki wchodzą:

  • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych,

  • Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie:

Dariusz Wojtkowiak

Kierownik Filii DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie:

Bogusława Suszyńska


Siedziba:

  • Siedziba Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”: ul. Neptuna 22/24, 67 - 200 Głogów,

  • Siedziba Filii DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie: ul. Norwida 3, 67-200 Głogów.

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie:

Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie:

Zadania:

  • Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie zapewnia opiekę stacjonarną osobom powyżej 18 roku życia przewlekle somatycznie chorym.

  • Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie zapewnia całodobową opiekę dla chłopców i mężczyzn z różnym stopniem upośledzenia umysłowego w wieku od 3 lat do 30 lat. Dopuszcza się pobyt osób, które ukończyły 30 rok życia, jeżeli cechuje je mała zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia i ponad pięcioletni okres pobytu w tym Domu.

Statut:

Uchwała nr XLIII/308/2014 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 40/2013 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Neptuna 22/24 w Głogowie ze zmianami.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów