Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką budżetową Powiatu Głogowskiego.

 

W skład jednostki wchodzą:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych,
 • Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie:

Dariusz Wojtkowiak

 

Kierownik Filii DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie:

Bogusława Suszyńska

 
Siedziba:

 • Siedziba Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”: ul. Neptuna 22/24, 67 - 200 Głogów,
 • Siedziba Filii DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie: ul. Norwida 3, 67-200 Głogów.

 

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie:

 

Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie:

Zadania:

 • Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie zapewnia opiekę stacjonarną osobom powyżej 18 roku życia przewlekle somatycznie chorym.
 • Filia DPS – Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Filia Domu zapewnia całodobową opiekę osobom z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
 • Zadaniem Domu jest zapewnienie podstawowych usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu.
 • Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
 • Dom może świadczyć odpłatne usługi na rzecz innych podmiotów, zgodnie
  z potrzebami i przepisami prawa.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów