Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Karolina Chamska - Naczelnik Wydziału

telefon: (76) 728 28 28

pokój nr 5 (parter)

adres e-mail: ag@powiat.glogow.pl

 

Renata Buczyńska - Inspektor

telefon: (76) 728 28 57 /  (76) 728 28 27

pokój nr 4 (parter)

adres e-mail: ag@powiat.glogow.pl

 

Dagmara Unuczek – Sekretarka

telefon: (76) 728 28 00

Kancelaria (parter)

 

Robert Jarosz - Starszy Informatyk

telefon: (76) 728 28 14

pokój nr 217  (II piętro)

e-mail: admin@powiat.glogow.pl

 

Ryszard Sielski - Kierowca

Marek Choszcz – Konserwator

 

Wydział Administracyjno – Gospodarczy realizuje zadania z zakresu:

1) zarządzanie budynkiem starostwa,

2) prowadzenie bieżących remontów,

3) zapewnienie warunków materialnych i technicznych do funkcjonowania starostwa,

4) wykonywanie obsługi kancelaryjnej starostwa,

5) informatyzacja starostwa,

6) planowanie i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi informatycznej starostwa,

7) testowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

8) koordynowanie procesu tworzenia baz danych,

9) administrowanie siecią informatyczną,

10) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,

12) zapewnienie potrzeb transportowych starostwa,

13) ewidencja oraz inwentaryzacji mienia starostwa,

14) bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

15) prowadzenie biuletynu informacji publicznej (BIP),

16) pieczęcie urzędowe stosowane w starostwie.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów