Realizowane projekty unijne

Powiat Głogowski realizuje Projekt pn. „Cyberbezpieczny Powiat Głogowski”

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie  grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0702/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej w dniu 6 maja 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

 1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 • Obszar techniczny – Zakup oprogramowania i sprzętu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie
 • Obszar kompetencyjny – Szkolenia dla pracownika IT Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
 • Obszar organizacyjny – Audyty i Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
 1. GRUPY DOCELOWE:
 • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Głogowie
 • Pracownicy 17 podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego tj.
 • I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
 • II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
 • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie
 • Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
 • Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
 • Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie
 • Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie
 • Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
 • Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
 • Domu Pomocy Społecznej Magnolia w Głogowie
 • Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie
 • Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie
 • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie
 1. CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Głogowie i podległych powiatowi 17 jednostek organizacyjnych.

 1. EFEKTY I REZULTATY:

Efektem realizacji będzie wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji.

Projekt przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i reagowania w razie zaistnienia takiej potrzeby na incydenty w systemie informatycznym

 1. WARTOŚĆ PROJEKTU: 977 011,00 PLN
 2. WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 739 500,00 PLN

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II

logo

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

Czytaj więcej: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy...

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II

logo

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.:

Czytaj więcej: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz...

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów