Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie

Powiatowe Centrum Administracyjne jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie:

Monika Makowska-Sikora

Siedziba:

ul. Kościuszki 15A

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 57 48,

FAX: (76) 835 70 87.

Zadania:

Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego Powiatu Głogowskiego:

  • Dom Dziecka „Pod Lipami” w Głogowie ul. Lipowa 10,

  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Orbitalna 27/38,

  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7,

  • Dom Dziecka w Kotli ul. Głogowska 68.

Statut:

Uchwała nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 54/2014 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie ze zmianami.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów