Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Głogowskiego prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie:

Sylwia Matysiak

Siedziba:

ul. Neptuna 33

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 94 36,

FAX: (76) 833 94 36,

e-mail: poczta@sds.glogow.pl

strona Internetowa: www.psdsglogow.naszsds.pl

Zadania:

  • Ośrodek służy wsparciu osobom dorosłym przewlekle psychicznie chorym oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie

  • Ośrodek świadczy usługi w zakresie pobytu dziennego, a korzystanie z usług świadczonych w Ośrodku jest nieodpłatne.

Statut:

Uchwała nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 20 września 2021r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33. w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 106/2020 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie ze zmianami.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów