Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Głogowskiego prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie:

Sylwia Matysiak

Siedziba:

ul. Neptuna 33

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 94 36,

FAX: (76) 833 94 36,

e-mail: poczta@sds.glogow.pl

strona Internetowa: www.sds.glogow.pl.

Zadania:

  • Ośrodek służy wsparciu osobom dorosłym przewlekle psychicznie chorym oraz osobom dorosłym upośledzonym umysłowo.

  • Ośrodek świadczy usługi w zakresie pobytu dziennego a korzystanie z usług świadczonych
    w Ośrodku jest odpłatne.

Statut:

Uchwała nr XI/85/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 36/2012 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie ze zmianami.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów