Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Gabriela Adamus

Telefon: 76  72 82 825 pokój 314
adres email: rk@powiat.glogow.pl

Godziny przyjęć konsumentów:
Poniedziałek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Wtorek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Środa 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Czwartek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30
Piątek 07.30 - 10.00 oraz 13.00 -15.30

Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 22 1 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Powiatu Głogowskiego. Mieszkańcy innych powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika w swoim powiecie.

Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski według kolejności wpływu.

Do kompetencji Rzecznika należy między innymi:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  3. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej ,
  4. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów