Biuro Rzecznika i Promocji

Edyta Sambor - Kierownika Biura

Marta Pelc - sekretarka

Telefon:  76/728 29 05
pokój 324 (III piętro)

 

Telefon: 76 / 728 28 82 , 76/728 29 05, tel. kom. 501 072 965
pokój 322 (III piętro)
adres email: rs@powiat.glogow.pl, pr@powiat.glogow.pl, e.sambor@powiat.glogow.pl

 • promowanie i kształtowanie wizerunku powiatu głogowskiego 
 • organizacja i prowadzenie świąt i uroczystości państwowych
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, akcji charytatywnych, konkursów etc.
 • organizacja oficjalnych wizyt delegacji o randze lokalnej, ponadlokalnej i międzynarodowej
 • prowadzenie korespondencji reprezentacyjnej Starosty Głogowskiego
 • prowadzenie spraw w zakresie biblioteki powiatowej
 • prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków powiatu
 • prowadzenie spraw w zakresie Społecznych Opiekunów Zabytków
 • zadania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
 • Realizacja polityki informacyjnej i strategii wizerunkowej starostwa i powiatu głogowskiego
 • Bieżąca i stała współpraca z mediami, w tym przygotowanie odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej,
 • Inicjowanie i podejmowanie działań promujących powiat głogowski,
 • Organizowanie i obsługa konferencji prasowych,
 • Prowadzenie strony internetowej powiatu głogowskiego

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów