Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

Zachęcamy mieszkańców powiatu głogowskiego do załatwiania spraw urzędowych przez internet - https://peug-glogow.geoportal2.pl .

Wystarczy zarejestrować się on-line, składać wnioski oraz odbierać gotowe dokumenty (mapy ewidencyjne, zasadnicze, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty geodezyjne). I to wszystko bez wychodzenia z domu.

W razie ewentualnych pytań:

- tel. 767272580;

- e-mail podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

 

Adres:

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
(1 piętro budynku Starostwa)
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

peug

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://podgikglogow.bip.gov.pl

PODGiK Głogów posiada konto na EPUAP2

adres skrzynki EPUAP:
/PODGiKGlogow/skrytka

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 1. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 2. Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geod-kartograf, sposobie jego wykorzystania i udostępniania
 3. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych
 4. Udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego
 5. Kontrola opracowań geodezyjnych (operatów) przyjmowanych do zasobu w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technicznymi oraz warunkami technicznymi wydanymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 6. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu, ich modernizacja i bieżąca aktualizacja
 7. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 8. Wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 9. Modernizacja i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego
 10. Wyłączanie dokumentów z zasobu, współpraca w tym zakresie z archiwum państwowym
 11. Tworzenie i aktualizacja kopii zabezpieczających zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 12. Koordynowanie dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 13. Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia terenu i dróg
 14. Udostępnianie uzgodnionej dokumentacji projektowej osobom mającym w tym interes prawny, geodetom i projektantom
 15. Ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących uzgodnionych projektów

Kontakt i załatwianie spraw w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

adres e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl
tel. / fax. 76 72 72 580

Dyrektor - pokój 109:
Aleksandra Lewandowska
tel. 76 72 72 588
e-mail: a_l@podgikglogow.com.pl

Księgowość i kadry -  pokój 110:
tel. 76 72 72 587
tel. kom. 515 158 697 
e-mail: iwona_biernat@podgikglogow.com.pl

Koordynacja dokumentacji projektowej - pokój 110:
Aleksandra Lewandowska:
tel. 76 72 72 588
e-mail: a_l@podgikglogow.com.pl

Sprawy techniczne dotyczące dokumentacji projektowej - pokój 110:
tel. 76 72 72 589
tel. kom. 515 158 697
e-mail: koordynacja@podgikglogow.com.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków (kataster nieruchomości) - pokój 128:
tel. 76 72 72 581 / 76 72 72 586
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Mapa numeryczna - pokój 127:
tel. 76 72 72 583
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego geodetom i firmom geodezyjnym - pokój 125:
tel. 76 72 72 585
tel. kom. 515 158 738

Kontrola operatów:
tel. 76 72 72 582
tel. kom. 515 158 738

Obsługa interesantów (wnioski, wyrysy, wypisy, mapy do celów opiniodawczych itp.) - pokój 124:
tel. 76 72 72 580
tel. kom. 515 158 738
e-mail: podgik-glogow@podgikglogow.com.pl

Informatyk - pokój 127:
tel. 76 72 72 584
e-mail:  informatyk@podgikglogow.com.pl


Wnioski i dokumenty do pobrania (kliknij by pobrać):

Wniosek o założenie konta w serwisie PEUG [DOCX - 16 KB]

Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Informujemy, że narady koordynacyjne prowadzone są w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje  - koordynacja@podgikglogow.com.pl


Oświadczenie dla projektanta [DOC - 22 KB]
Zgłoszenie zmian danych [DOC - 26 KB]


Interes-prawny-projektanta [DOC - 125 KB]
Arkusz danych ewidencyjnych budynków [DOC - 38 KB] - przykładowy druk 1
Arkusz danych ewidencyjnych budynków [DOC - 61 KB] - przykładowy druk 2
Arkusz danych ewidencyjnych budynków [DOC - 47 KB] - przykładowy druk 3
Arkusz danych ewidencyjnych budynków [DOC - 70 KB] - przykładowy druk 4
Wzór_licencji [PDF - 475 KB]
Zawiadomienie_o_wykonaniu_zgłoszonych_prac_geodezyjnych [PDF - 89 KB]
Zawiadomienie_o_wykonaniu_zgłoszonych_prac_geodezyjnych [DOCX - 8 KB]
Zgłoszenie_prac_kartograficznych_-_formularz_ZK [PDF - 366 KB]
Zgłoszenie_prac_kartograficznych_-_formularz_ZK [XLS - 121 KB]
Zgłoszenie prac geodezyjnch [XLSX - 25 KB]
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (aktualizacja 2023) [PDF - 119 KB]
wniosek o udostepnienie materialow powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (aktualizacja 2023) [PDF - 257 KB]

GESUT tabela pomocnicza [DOCX - 22 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów