Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych - p. Agnieszka Krawczyk

pok. 118 (I piętro)

tel. 76 72 82 816

e-mail: rz@powiat.glogow.pl

 

Główny specjalista - p. Kamila Pieper

pok. 119 (I piętro)

tel. 76 72 82 868

e-mail: kamila.pieper@powiat.glogow.pl

 

Główny specjalista - p. Maciej Strama

pok. 120 (I piętro)

tel. 76 72 82 864

e-mail: maciej.strama@powiat.glogow.pl

 

Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych prowadzi sprawy związane z:

  • pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych, na realizację zadań Powiatu;
  • prowadzeniem spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych;
  • realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej;
  • prognozowaniem i programowaniem rozwoju powiatu.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów