Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie

KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Strategia Rozwoju Powiatu

Strategia Rozwoju Powiatu

Przyjęta do realizacji Strategia Rozwoju Powiatu Głogowskiego zawiera katalog programów i projektów, które mają na celu perspektywiczny rozwój powiatu. Jednym z priorytetów jest tworzenie warunków dla sektorów i przedsięwzięć gospodarczych, alternatywnych wobec dominującego przemysłu miedziowego.

pobierz załącznik:
  Strategia Rozwoju Powiatu
  Uchwała Rady Powiatu

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów