Trasy Tyrystyczne

"Szlakiem romańskich i gotyckich kościołów"

Długość trasy:26 km
Rodzaj trasy: rowerowa


Trasa, w kształcie pętli, umożliwia zwiedzenie siedmiu, spośród kilkunastu średniowiecznych kościołów na ziemi głogowskiej. Przebiega w większości pofałdowanymi terenami Wzgórz Dalkowskich, co stanowi jej dodatkowy atut. Punktem początkowym niech będzie kolegiata na Ostrowie Tumskim w Głogowie. Gotycka architektura świątyni zawiera jeszcze elementy późnoromańskie. W podziemiu wyeksponowane są relikty kamiennego kościółka z czasów Bolesława Krzywoustego, prawdopodobnie związanego ze sławną obroną Głogowa w roku 1109. Następnym przystankiem w Głogowie jest ruina dawnego kościoła parafialnego św. Mikołaja z charakterystyczną, masywną wieżą i pięknym portalem.

Czytaj więcej: "Szlakiem romańskich i gotyckich kościołów"

"Szlakiem Odry"

Długość trasy:27 km, odcinek powrotny do Głogowa: 20 km
Rodzaj trasy: rowerowa


Trasa wycieczki stanowi fragment lewobrzeżnej części (z Wrocławia do Głogowa) Szlaku Odry, jednego z najdłuższych szlaków rowerowych w Polsce. Oznakowanie: białe kwadraty z czarną sylwetką rowerzysty i niebieskim paskiem. Szlak, prowadzący wzdłuż Odry, ukazuje walory krajobrazowe i przyrodnicze rzeki i jej brzegów. Pas nadrzeczny zxajmują relikty borów bagiennych z pomnikowymi dębami, lasy łęgowe i podmokłe łąki. Fauna jest znacznie bogatsza od przyległych terenów, zwłaszcza dotyczy to ptactwa (wzdłuż rzeki prowadzi szlak corocznych wędrówek ptaków). Obszar przyrody chronionej rozciaga się od Borkowa do Leszkowic. Wśród walorów kulturowych godne uwagi są krzyże pokutne (Krzepów, Wietszyce) i figury przydrożne. Oryginalne akcenty stanowią pozostałości przedwojennych niemieckich umocnień (Golkowice) i dawne urządzenia irygacyjne (Leszkowice).

Czytaj więcej: "Szlakiem Odry"

"Śladami Edwarda Stachury"

Długość trasy:11 km
Rodzaj trasy: piesza


Piesza wycieczka prowadzi przez miejscowości i lasy, które uwiecznione zostały w powieści Edwarda Stachury “Siekierezada, czyli zima leśnych ludzi” (sfilmowanej przez Edwarda Leszczyńskiego). Zaczyna się na skrzyżowaniu dróg, z którego powieściowy bohater - Janek Pradera - udał się do Kotli (w powieści: Hopla). We wsi, zachowującej tradycyjną zabudowę, godne uwagi są zabytki - kościół i zespół pałacowo - folwarczny, zwłaszcza zaś owiany legendą krzyż pokutny z wyrytym toporem - narzędziem zbrodni.

Czytaj więcej: "Śladami Edwarda Stachury"

"Po Grzbiecie Dalkowskim"

Długość trasy:14 km
Rodzaj trasy: piesza


Trasa wycieczki wiedzie przez najciekawszy krajobrazowo fragment Wzgórz Dalkowskich do zamku w Czernej nad Odrą. Początek w Kurowie Wielkim, gdzie nad okolicą góruje późnogotycki kościół z cennym wyposażeniem i lapidarium nagrobków szlacheckich z XVI-XVIII wieku. Stamtąd boczną drogą kierujemy się do Dalkowa; po drodze, w przysiółku Regów znajduje się wieża rycerska z XVI wieku. W Dalkowie, wsi stanowiącej węzeł szlaków turystycznych, magnesem jest zespół pałacowo–folwarczny z parkiem i plantacjami roślin ozdobnych - “Dendrofarma“.

Czytaj więcej: "Po Grzbiecie Dalkowskim"

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów