Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką organizacyjną Powiatu Głogowskiego utworzoną na podstawie Uchwały Nr IV/22/98 Rady Powiatu Głogowskiego

z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie:

Krystyna Piasecka - Olejniczak

Siedziba:
ul. Słowiańska 13
67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (076) 834-10-03,

FAX: (076) 837 35 01,

PFRON: (076) 837 35 04,

Poradnictwo Rodzinne: (076) 834 10 06,

e-mail: pcpr_glogow@op.pl,

strona Internetowa: www.pcpr.glogow.pl.

Zadania:

Powiatowe Centrum w Głogowie realizuje zadania Powiatu Głogowskiego z zakresu:

  • pomocy społecznej,

  • pieczy zastępczej,

  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  • ochrony zdrowia psychicznego,

  • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Statut:

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.172.3.2015.MS6 z dnia 17 czerwca 2015r.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 61/2015 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów