Cyfrowy Powiat

banner_na_strone_1200x628_cp-2

„Cyfrowy Powiat”

Powiat Głogowski uzyskał dofinansowanie wniosku w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” w kwocie 100 000,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach  Umowy o powierzenie grantu o numerze 5327/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Środki grantu „Cyfrowy Powiat” zostaną wykorzystane na:

  1. Modernizację infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Głogowie obejmującą: zainstalowanie, skonfigurowanie, włączenie i uruchomienie 2 serwerów, macierzy oraz dodatkowego oprogramowania w strukturze sieci Komputerowej Starostwa Powiatowego
    w Głogowie.
  2. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Głogowie  oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19

Projekt realizowany jest w ramach  Umowy o powierzenie grantu o numerze 5327/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów