„Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”

Powiat Głogowski realizuje Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe”.

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0010/20 uzyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 284 374,23 zł. Łączna wartość projektu wynosi 3 864 092,67 zł.

Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek Powiatu Głogowskiego prowadzących kształcenie zawodowe nastąpi w wyniku realizacji projektu w:

 • Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie ul. Wita Stwosza 3a;
 • Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie ul. Perseusza 5;
 • Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie Plac Jana z Głogowa 7;
 • Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie ul. K. Miarki 1;
 • Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
  Piastowska 2a;
 • Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie ul. Folwarczna 55;
 • Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie ul. Sportowa 1.

 

Zakres realizowanego projektu obejmuje:

 • Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Głogowskiego,
 • Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji pracowni zawodowych,
 • Przebudowa i dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły ZPS-W w Głogowie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów