Rządowy fundusz rozwoju dróg

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej 1020D na odcinku od m. Nielubia do m. Żukowice” uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. 

Wniosek swym zakresem obejmuje:

-  przebudowę nawierzchni drogi  o łącznej długości  L= 4100m wraz z poboczem, odmuleniem rowów przydrożnych, wraz ze zjazdami, chodnikami, zatokami autobusowymi. Jezdnia po przebudowie będzie posiadała szerokość  6,0 - 6,5m

- budowę chodnika wzdłuż istniejącej drogi powiatowej o łącznej długości 290m i szerokości 2,0m wraz z brakującymi zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz dojściami do posesji o szerokościach 1,5-2,0 m oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej odcinek drogi powiatowej objęty rozbudową w tym istniejącą jezdnię drogi oraz nowopowstałe obiekty drogowe tj. chodnik wraz ze zjazdami.

Przewidywany szacunkowy koszt realizacji zadania: 3 049 464 zł.

Uzyskana wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 524 732 zł

Wkład własny: 1 524 732 zł

Okres realizacji zadania: do 31.12.2021 r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów