Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 22 września 2015 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 44/2015 Starosty Głogowskiego z dnia 3 września 2015 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,

2) Sylwia Słomińska – Członek Komisji,  - nieobecna

3) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

4) Dorota Suszyńska - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Inspektor w Biurze Rady i Zarządu.

Czytaj więcej: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

"Dzień Zdrowia z Głogowskim Szpitalem Powiatowym" już w tę sobotę!

Ulotka informacyjna z okazji Dnia Zdrowia

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak i Prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego Ryszard Brzozowski w imieniu organizatorów serdecznie zapraszają mieszkańców Ziemi głogowskiej na kolejna imprezę w szpitalnym parku. Tym razem "Dzień Zdrowia z Głogowskim Szpitalem Powiatowym" zorganizowaliśmy 12.09.2015r. (już w tę sobotę!).


 Zapraszamy od godziny 11.00 do 17.00. W programie pikniku mnóstwo atrakcji:

Czytaj więcej: "Dzień Zdrowia z Głogowskim Szpitalem Powiatowym" już w tę sobotę!

Informacja Zarządu Powiatu Głogowskiego

 Zarząd Powiatu Głogowskiego

INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie 3 wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głogowskiego, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do lat 3. Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2015r. do dnia 25.09.2015r.

Pobierz załączniki:

Załącznik 1 : wykaz 1 - dz.174 obr. Stare Miasto w formacie PDF

Załącznik 2 : wykaz 2 - dz.469-15 obr. Kościuszk w formacie PDF [PDF - 389 KB]

Załącznik 3 : wykaz 3 - dz. 469-6 Kościuszki w formacie PDF [PDF - 383 KB]

Informacja Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski

INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2015r. do dnia 25.09.2015r.

Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana nr geod. 334/2 o pow. 0,0700 ha obr. Grochowice, gmina Kotla oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem B.
Cena wywoławcza netto 20.000,00 zł

 Pobierz załącznik w formacie PDF [PDF - 158 KB]

REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

Herb Powiatu Głogowskiego

Szanowni Państwo

Mając na uwadze czas urlopów i wakacyjnych wyjazdów oraz zainteresowanie jakie nasz konkurs na hejnał kolegiacki wywołał w miejscowościach znacznie oddalonych od Ziemi Głogowskiej postanowiłem, że w jurorzy konkursu nie będą brali pod uwagę zapisu regulaminu z punktu 6 mówiącego o niedopuszczeniu utworu do udziału w konkursie w przypadku nieobecności autora w czasie   imprezy „W cieniu kolegiaty” 15 sierpnia.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na „Hejnał Głogowskiej Kolegiaty”, zwanym dalej Konkursem.

 1. Organizator Konkursu: Starosta Głogowski.
 2. Adresaci Konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest głównie do muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz uczniów szkół muzycznych.
 3. Cel Konkursu: uzyskanie projektu muzycznego – Hejnału Głogowskiej Kolegiaty promującego głogowską świątynię.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Opracowanie hejnału na trąbkę solo.
 • Kompozycja konkursowa powinna zawierać zapis nutowy oraz nagranie na nośniku cyfrowym ( płyta CD, format MP3).
 • Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą niż 20, a nie dłuższą niż 60 sekund.
 • Kompozycja powinna stanowić zapis nutowy z oznaczeniem: metrum, tonacji, tempa, dynamiki oraz artykulacji.
 • Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:
 • dane teleadresowe uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres, numer telefonu  oraz adres e-mail),
 • oświadczenie autora o przekazaniu praw autorskich ( załącznik do regulaminu),
 • kompozycja konkursowa powinna być dostarczona w kopercie opisanej: KONKURS NA HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY,
 1. Termin i miejsce składania prac:
 • Termin składania prac upływa 10 sierpnia o godz. 15:00
 • Prace w opisanej kopercie należy dostarczyć do Biura Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej w Starostwie Powiatowym w Głogowie (pok. 322) przy ul. Sikorskiego 21 w Głogowie.

Czytaj więcej: REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

W sylwestra kasa czynna do godz. 12.00

Wydział Finansowy informuje, że w dniu 31.12.2015 uiścić opłaty w kasie będzie można do godz. 12.00.

Życzyny wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów