Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Dotacja na wyposażenie gabinetów

Powiat Głogowski uzyskał zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy w kwocie 45 000,00 zł.


Otrzymane środki zostaną przeznaczone na doposażenie w 9 jednostkach oświatowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka medyczna prowadzona jest na podstawie porozumień zawieranych przez dyrektorów szkół z podmiotem leczniczym DOMMED w Głogowie, który świadczy usługi na podstawie umowy zawartej z NFZ.


Wymiana sprzętu i wyposażenia pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz uczniów naszych szkół. Ponadto dobrze wyposażony gabinet medyczny w szkole może odegrać kluczowe znacznie przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi. Z uwagi na dużą liczbę uczniów pobierających naukę w szkołach dla młodzieży ok. 4000 sprawnie funkcjonujący i dobrze wyposażony gabinet medyczny jest niezbędny do prowadzenia prawidłowej opieki medycznej.


Środki w wysokości po 5 000,00 zł trafią do: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespołu Szkól im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie, Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych Głogowie, Technikum Nr 6 w Głogowie, Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie.


W w/w jednostkach oświatowych pielęgniarki prowadzą głównie profilaktykę ogólną, poradnictwo ambulatoryjne oraz oświatę zdrowotną. W szkołach często dochodzi do różnego rodzaju urazów tj. zwichnięcia, załamania, skręcenia czy bólów, zranień, omdleń
i zasłabnięć. Obecnie coraz więcej uczniów miewa choroby przewlekłe typu epilepsja, cukrzyca, niedoczynność tarczycy. Ponadto pielęgniarki szkolne przeprowadzają obowiązkowe testy przesiewowe w rocznikach bilansowych oraz opiekują się uczniami z grup dyspanseryjnych.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów