Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

 położonej w Głogowie przy ul. T. Kościuszki i Z. Herberta, oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/6 obręb 5 „Kościuszki” miasta Głogowa, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00033102/6 (okres obowiązywania umowy – do lat 2).

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie 

nr XXVII/224/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2005 r., Nr 56, poz. 1199) nieruchomość przeznaczona do oddania w najem, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 13a KSP, dla którego ustala się następujące przeznaczenie: parking dla potrzeb szpitala i przychodni. Dopuszcza się przeznaczenie części terenu pod lokalizację postoju taksówek. Wjazdy od strony działki przychodni specjalistycznej i z ulicy 3D 1/2.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

POMÓŻMY MAŁEMU GŁOGOWIANINOWI

Plakat z podziękowaniami od Jasia Walosa

Dziękuję

Mały Głogowianin

NR KONTA: 15106000760000331000182615 w tytule przelewu 21660 - Walos Jan

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Anna Knapik zamieszkała  w Głogowie.

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu - informacja o przeprowadzonym naborze

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu

Nabór przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 44 /2015 Starosty Głogowskiego z dnia 3 września 2015 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,

2) Sylwia Słomińska – Członek Komisji, - nieobecna

3) Mariola Wojciechowska - Członek Komisji,

4) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Liczba nadesłanych ofert : 10 w tym 8 spełniających wymagania formalne.

Czytaj więcej: INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu - informacja o przeprowadzonym naborze

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż własności nieruchomości zabudowanej Powiatu Głogowskiego położonej
w Głogowie oznaczonej geodezyjnie działką nr 468/4 AM-4 o powierzchni 124 m2, AM 4 obręb 0005 „Kościuszki”, jednostka ewidencyjna: Miasto Głogów – księga wieczysta nr LE1G/00020746/8.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak serdecznie zaprasza na konferencję z okazji XXIII Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowaną przy współpracy z Głogowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku pn. „Psychospołeczne i kulturowe aspekty zdrowego starzenia się”, która odbędzie się w dniu 7 października 2015 r.,w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, w budynku B, sala 012 B.

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów