Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

VIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego
za I półrocze 2015 roku.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2015 roku.

6. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

6.1. Sprawozdanie ze stanu realizacji Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Głogowskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego zmieniającej uchwałę nr VI/47/2015 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych przebiegających w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Głogów.

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2015 r. uchwalonego uchwałą nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

11. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

12. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Głogowski.

13. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego za I półrocze 2015 r.

14. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

16. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

17. Zamknięcie sesji.

                                                                                             Wiceprzewodniczący

                                                                                       Rady Powiatu Głogowskiego

                                                                                                   Marek Groffik

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów