Ogłoszenia

Ostrzeżenia meteorologiczne

Marznące opady
stopień: 1

woj. dolnośląskie - 13 powiatów (w tym powiat głogowski)

Ważne:  Od: 2020-01-26 21:00 - Do: 2020-01-27 06:00

Przebieg:

Miejscami marznący deszcz, drogi śliskie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

27.12.2019r. Ogłoszenie wyników [PDF - 228 KB]

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: "Prowadzenia mieszkania chronionego dla osób usamodzielnionych z terenu Powiatu Głogowskiego"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formacie PDF [PDF - 2.19 MB]

Oferta w formacie PDF [PDF - 1.08 MB]

Umowa w formacie PDF [PDF - 2.95 MB]

Sprawozdanie w formacie PDF [PDF - 914 KB]

Ogłoszenie naboru kandydatów w formacie PDF [PDF - 851 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach działki nr 223/2 o pow. 0,2354 ha położonej w obrębie 0011 Krzepów m.Głogowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat  nieruchomości Skarbu Państwa:  objętej księgą wieczystą nr LE1G/00052086/6, oznaczonej jako działki nr 48/1, 48/2, 48/3, obręb 0010 Piastów Śląskich miasto Głogów; objętej księgą wieczystą nr LE1G/00052088/0, oznaczonej jako działki nr 93/1, 93/2, 93/3, obręb 0010 Piastów Śląskich, miasto Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniach.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu ogłoszenia

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów