Informacja o wywieszeniu ogłoszenia

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat  nieruchomości Skarbu Państwa:  objętej księgą wieczystą nr LE1G/00052086/6, oznaczonej jako działki nr 48/1, 48/2, 48/3, obręb 0010 Piastów Śląskich miasto Głogów; objętej księgą wieczystą nr LE1G/00052088/0, oznaczonej jako działki nr 93/1, 93/2, 93/3, obręb 0010 Piastów Śląskich, miasto Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniach.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 212 tel. 76/72 82 840, 844.

                                          Starosta Głogowski

                                             Jarosław Dudkowiak

Ogłoszenie o przetargu w formacie PDF [PDF - 1.06 MB]

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia [PDF - 121 KB]

 


 

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych geodezyjnie jako działki:

nr 48/1, 48/2,48/3, AM-3, obręb 0010 Piastów Śląskich, o łącznej powierzchni 2,3148 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00052086/6, oznaczonych użytkami RIIIa, RIIIb, RIVb – grunty orne,

nr 93/1, 93/2, 93/3,AM-5, obręb 0010 Piastów Śląskich, o łącznej powierzchni 1,4298 ha, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą LE1G/00052088/0, oznaczonych użytkami RIIIa, RIIIb, RV.

W ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.powiat.glogow.pl w dniu 10 października 2019 r. – zmienia się datę przeprowadzenia przetargu z dnia 18 listopada 2019 r. na dzień
26 listopada 2019 r.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

 

Głogów, dnia 30 października 2019 r.

 


Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów