Ogłoszenia

Informacja o ogłoszeniu przetargu

GN.6840.4.2019

Informacja o ogłoszeniu przetargu 

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Zielonej, objętej księgą wieczystą  nr LE1G/00029555/5, oznaczonej jako działka nr 19/4, obręb 0012 Górkowo, o powierzchni 0,0474 ha.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Czytaj więcej: Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu GN.6840.2.2020 - do pobrania [PDF, 145KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów