Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów czynne będzie ponownie od 16 sierpnia

Informujemy, że biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zamkniete. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmować będzie mieszkańców naszego powiatu po powrocie do pracy - od 16.08.2016r. Za utrudnienia zwiazane z zaistnałą sytuacją przepraszamy.

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

o unieważnieniu ogłoszenia z dnia  30 czerwca 2016 r. o naborze na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak informuje, o unieważnieniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Głogowie w związku z przesunięciami kadrowymi, w tym zakresie  dokonanymi wewnątrz tut. Urzędu.

Wszelkie złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane  na adres zamieszkania kandydatów.  

 

STAROSTA GŁOGOWSKI   

Jarosław Dudkowiak

 

 

Zapraszamy do wspólnej akcji pod kolegiatą

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak serdecznie zaprasza do udziału w AKCJI „Powiat Głogowski osobom z niepełnosprawnością i starszym”która odbędzie się w dniu 15 sierpnia br. przy okazji corocznych obchodów uroczystości „W cieniu Kolegiaty”.

 Akcja została zapoczątkowana w 2010r. w porozumieniu z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Głogowskiego. Główną ideą akcji jest rozpowszechnianie wiedzy o szerokim wachlarzu usług i pomocy kierowanej do osób z niepełnosprawnością i starszych przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje oraz ośrodki wsparcia.

 Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu będą mogli uzyskać kompleksowe informacje od przedstawicieli poszczególnych podmiotów, którzy wystawią się ze swoją ofertą.

 

Czytaj więcej: Zapraszamy do wspólnej akcji pod kolegiatą

Przedłużenie naboru na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

INFORMACJA STAROSTY  GŁOGOWSKIEGO

 o przedłużonym terminie naboru do ogłoszenia z dnia  30 czerwca 2016 r.  o naborze na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

  1. Zmienia się termin składania dokumentów z dnia 11.07.2016 r. na nowy termin 26 lipca 2016 r.
  1. Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów pozostają bez zmian.

 

STAROSTA GŁOGOWSKI

  Jarosław Dudkowiak

NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA SAMODZIELNE  STANOWISKO POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 

Czytaj więcej: NABÓR NA SAMODZIELNE STANOWISKO POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRAKSTRUKTURY POWIATU

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRAKSTRUKTURY POWIATU

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRAKSTRUKTURY POWIATU

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów