Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

"Dzisiaj doświadczenie, jutro zatrudnienie" ERASMUS +

 W roku szkolnym 2015/2016 w mobilnościach w ramach projektu pn. "Dzisiaj doświadczenie - jutro zatrudnienie” zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego"  realizowanego w ramach programu Erasmus + „Akcja 1 Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe” uczestniczyło 45 uczniów,

 

w tym: 

- 15 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz kucharz,

- 15 uczniów z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz kucharz,

- 8 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik teleinformatyk,

- 7 uczniów Technikum nr 6 w Głogowie kształcących się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik leśnik. 

Wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe były poprzedzone działaniami przygotowawczymi realizowanymi w szkołach obejmującymi szereg zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, języka niemieckiego, przygotowania pedagogicznego i międzykulturowego.  

Uczniowie podczas pobytu odbyli 4 - tygodniowe praktyki zawodowe zarówno w przedsiębiorstwach jak i w placówkach kształcenia zawodowego. Udział w zagranicznych praktykach zawodowych przyczynił się do ich rozwoju zawodowego i osobistego oraz umożliwił im poznanie zasad funkcjonowania i kulturę pracy w przedsiębiorstwach niemieckich. Mobilność pozwoliła nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego wymaganego na dzisiejszym rynku pracy, ale również  na doskonalenie języka niemieckiego, poznanie mentalności i kultury państwa zachodniego.

W ramach pobytu realizowany był bogaty program kulturowy, w ramach którego młodzież uczestniczyła w wycieczkach do Berlina i zwiedzała ciekawe miejsca zarówno pod względem historycznym i kulturalnym tj. Muzeum Techniki Spectrum, Brama Brandenburska, Pergamus Muzeum, Parlament, Mur Berliński, Asisi Parorama, Targi spożywcze Gourmet, Madame Tussauds, Saa Liffe, Tropikal Islands.  

Uczniowie mieli pokryte wszystkie koszty tj. podróży, zakwaterowania, wyżywienia i zwiedzania. Również podczas pobytu uczestniczyli w kursie język niemieckiego, otrzymali odzież roboczą wymaganą na danym stanowisku pracy, byli objęci ubezpieczeniem i wypłacono im kieszonkowe w wysokości 120 euro na osobę. Realizacja wszystkich działań w ramach w/w projektu finansowana jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.  

Udział w praktykach został potwierdzony stosownym certyfikatem oraz dokumentem Europass Mobilność.  

W roku szkolnym 2016/2017 ponownie 45 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego i Technikum nr 6 w Głogowie skorzysta z mobilności na zagraniczne praktyki zawodowe. Nabór uczestników do II edycji projektu będzie prowadzony w szkołach we wrześniu 2016 r. W sumie w ramach dwóch edycji praktyki zawodowe poza granicami kraju odbędzie 90 uczniów w/w szkół ponadgimnazjalnych.   

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów