Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 25 marca 2019 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 15/2019 Starosty Głogowskiego z dnia 8 marca  2019 r.   w składzie:

1) Bartosz Ławrowski –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Agnieszka Koperek-  Członek Komisji,

4) Bartłomiej Adamczak – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 7 (siedem) ofert wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 1. Pani Anna Olecha – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 15.03.2019  r.
 2. Pani Patrycja Czech – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 19.03.2019 r.
 3. Pani Martyna Mikuś – zam. w Jerzmanowej – oferta wpłynęła 19.03.2019 r.
 4. Pani Mariola Frankiewicz – Michalik – zam. w Jerzmanowej – oferta wpłynęła 20.03.2019 r.
 5. Pani Anna Szklarska – zam. we Wschowie – oferta wpłynęła 21.03.2019 r.
 6. Pani Joanna Skoczylas – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 22.03.2019 r.
 7. Pani Sylwia Tumiłowicz – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 22.03.2019 r.

                                                                                                                                                                     

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

 1. Pani Anna Olecha – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 15.03.2019  r.
 2. Pani Patrycja Czech – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 19.03.2019 r.
 3. Pani Martyna Mikuś – zam. w Jerzmanowej – oferta wpłynęła 19.03.2019 r.
 4. Pani Anna Szklarska – zam. we Wschowie – oferta wpłynęła 21.03.2019 r.

 

   Drugi etap naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej odbędzie się 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów