Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 26.01.2022r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Aktualności

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek  Powiatu Głogowskiego, położonych w obrębie 0009 Żarków, m. Głogowa, objętych księgą wieczystą nr LE1G/00092251/6, oznaczonych nr : 472/9 o powierzchni 0,0619 ha, 472/11 o powierzchni 0,0740 ha, 472/12 o powierzchni 0,0673 ha, 472/13 o powierzchni 0,0676 ha, 472/14 o powierzchni 0,0983 ha.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/72 82 899, 844.

Załączniki:

Ogłoszenie - czytaj więcej [PDF - 2.21 MB]

Wyciąg z ogłoszenia - czytaj więcej [PDF - 385 KB]

Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

powiat-maj-dof

Powiat Głogowski otrzymał w roku 2022 na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł. Łączna wartość zadania – 20 000,00 zł.

 Zadanie jest realizowane w następujących jednostkach oświatowych:

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Głogowie, ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów,
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Głogowie, ul. Piastowska 2A, 67-200 Głogów.

Uroczystości

uroczystosci

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"

Powiat głogowski, w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki realizuje w latach 2022-2026 zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu: zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Placówką realizującą zadanie jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie przy ul. Folwarcznej 52.

Na realizację zadania w latach 2022-2026 MEiN przyzna powiatowi głogowskiemu dotację celową w wysokości 1 724 910 zł.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów