Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6845.9.2023

Starosta Głogowski informuje, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0009 Moszowice gm.Kotla, oznaczonej nr 58/1 przeznaczonej w części do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.  

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 29.02.2024 r. do dnia 20.03.2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 210 tel. 76/7282899,844.

 

Pobierz wykaz GN.6845.9.2023 w formacie  [PDF - 251 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6845.4.2023, GN.6845.5.2023

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  na czas oznaczony 10  lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach  działek nr 224/2 o pow. 0,3175 ha położonej w obrębie 0011 Krzepów miasta Głogowa i nr : 44/2,  44/3 o łącznej pow. 2,1055 ha położonych w obrębie 0010 Piastów Śląskich miasta Głogowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 22 lutego 2024 do dnia 14 marca 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 210 tel. 76 72 82 899, 844.

 

Wykaz GN.6845.4.2023 do pobrania w formacie  [PDF - 243 KB]

Wykaz GN.6845.5.2023 do pobrania w formacie  [PDF - 249 KB]

Informacja o ogłoszeniu

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2024 r. (poz. 1091) zostało opublikowane Ogłoszenie nr 2/2024 Starosty Głogowskiego z dnia 07 lutego 2024 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim celem uzupełnienia składu Rady.

Działające na terenie Powiatu Głogowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) mogą zgłosić jednego kandydata, na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim na kadencję w latach 2024-2028, do czego serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów w terminie do dnia 26 lutego 2024 r.

 

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie nr 2/2024 Starosty Głogowskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim celem uzupełnienia składu Rady wraz z drukiem formularza zgłoszeniowego do pobrania w formacie [PDF - 357 KB]

Informacja o ogłoszeniu przetargu GN.6845.1.2021

GN.6845.1.2021

Informacja o ogłoszeniu przetargu

 

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0008 Fabryczna m. Głogowa w granicach działki nr 46.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/72 82 899, 844.

Ogłoszenie do pobrania w formacie  [PDF - 2.07 MB]

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6845.6.2023

 

Starosta Głogowski informuje, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach działki nr 217 o pow. 0,67 ha położonej w obrębie 0011 Wojszyn, gm. Pęcław.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 01.02.2024 r. do dnia 22.02.2024  r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 210 tel. 76/72 82 899, 844.

 

Wykaz GN.6845.6.2023 do pobrania w formacie  [PDF - 226 KB]

 

 

                                                                                                         

Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Głogowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Głogowskiego nr VIII/

Na realizację zadań w roku 2023 Rada Powiatu Głogowskiego zabezpieczyła środki w łącznej wysokości 60 tys. zł.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie inwestycji, które realizowane są w granicach administracyjnych Powiatu Głogowskiego. Wnioskodawcami mogą być: osoby fizyczne, wspólnota mieszkaniowa, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Pobierz dokumenty:

  1. Ogłoszenie Starosty Głogowskiego [DOCX - 49 KB]
  2. Sprawozdanie z wykonania [DOCX - 18 KB]
  3. Wniosek [DOCX - 26 KB]

Ogłoszenie nr 1/2024 Starosty Głogowskiego

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. (poz. 588) zostało opublikowane Ogłoszenie nr 1/2024 Starosty Głogowskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim.

Działające na terenie Powiatu Głogowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) mogą zgłosić jednego kandydata, na członka Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim na kadencję w latach 2024-2028, do czego serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów w terminie do dnia 6 lutego 2024 r.

Załączniki:

-pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie [PDF - 357 KB]

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: Województwo Dolnośląskie -  Powiat Głogowski

Ważność: od godz. 18:00 dnia 26.01.2024 do godz. 09:00 dnia 27.01.2024

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów