Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Aktualności

Szkoły Ponadpodstawowe Powiatu Głogowskiego

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/  i www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0014 Żukowice gmina Żukowice oznaczonej nr 580/5, AM-1 o pow. 0,0108 ha , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych działek sąsiednich.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 27.05.2021 r. do dnia 17.06.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

 

Pobierz wykaz w formacie PDF (250 KB) 

                                                                                              

 

Awaria

W związku z awarią sieci u operatora  telekomunikacyjnego, obsługującego Starostwo Powiatowe w Głogowie, mogą wystąpić trudności z dodzwonieniem się do urzędu.

Ogłoszenie

Symboliczne obchody - 3 Maj

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Głogowskiej,
corocznie zapraszaliśmy Państwa do udziału w organizowanych przez Powiat Głogowski uroczystościach patriotycznych związanych ze Świętem Flagi, rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicą zakończenia II Wojny Światowej w Europie 🇵🇱
Tradycyjnie, dnia 2 maja biało-czerwona flaga zawieszana była na wieży kolegiaty, a w rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3. Maja odbywały się uroczystości patriotyczne przy obelisku na Placu Konstytucji 3. Maja w Głogowie.
W tym roku - tak jak w poprzednim, z uwagi na panującą pandemię, a także w trosce o zdrowie nas wszystkich, te święta będą obchodzone symbolicznie bez udziału publiczności.
Jest to kolejny rok, w którym nie możemy wspólnie upamiętnić tych wydarzeń. Gorąco zachęcamy Państwa do wywieszenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób pokażemy swój patriotyzm, szacunek i przywiązanie do tradycji.
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Załączniki:

-Ogłoszenie w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Głogowskiego - pobierz [PDF, 719KB]

-Zarządzenie Starosty Głogowskiego nr 22-2021 z dnia 18.03.2021 w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Głogowskiego - pobierz [PDF, 4MB]

-Wniosek o wpis na listę biegłych - pobierz [DOCX, 14KB]

Czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Głogowie

W związku z sytuacją epidemiczną i absencją części pracowników Starostwa nastąpi chwilowe przez okres 2-3 tygodni  utrudnienie z dostępem do wydziału komunikacji.

Dlatego prosimy, aby w tym czasie ograniczyć wizyty do spaw pilnych.

Prosimy, aby do Wydziału Komunikacji umawiali się telefonicznie  tylko klienci, którzy zakupili samochody nowe lub sprowadzane z zagranicy.

UWAGA!

Klienci którzy zakupili pojazd w kraju już zarejestrowany (z polskimi tablicami rejestracyjnymi)  muszą dokonać zgłoszenia  w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni, mogą zgłosić zakup pojazdu wypełniając i składając formularz  wraz z kopią dowodu zakupu pojazdu w punkcie informacyjnym starostwa lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej.

Formularz zawiadomienie o nabyciu pojazdu: https://archiwum-powiatglogow.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=8004&bar_id=1552

Formularz oświadczenie zbycie pojazdu: https://archiwum-powiatglogow.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=7998&bar_id=1552

 

W przypadku wysyłania formularza pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Korespondencję pocztą tradycyjną należy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

Korespondencję elektroniczną na adres e-mail kd@powiat.glogow.pl lub poprzez platformę ePUAP

Po unormowaniu sytuacji będzie można umawiać się w dotychczasowym trybie na wizyty związane z rejestracją pojazdów.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. O zmianach w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

To trudna sytuacja zarówno dla mieszkańców oraz pracowników, którzy pracują w wydziale komunikacji w znacznie ograniczonym składzie. Dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość, gdyż najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów