Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 28.09.2017 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 32/2017 Starosty Głogowskiego z dnia  1 września   2017 r.   w składzie:

 

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak -  Członek Komisji,

4) Patrycja Milewicz – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 6 (sześć) ofert wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 1. Pani Joanna Trojan – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 14.09.2017  r.
 2. Pani Aleksandra Kokocińska – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 15.09.2017 r.
 3. Pani Karolina Łuszczak – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 20.09.2017 r.
 4. Pani Weronika Makajew–Siwolganow –zam.wGłogowie–oferta wpłynęła 21.09.2017 r.
 5. Pani Magdalena Kurzawa– zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 21.09.2017 r.
 6. Pani Anna Rząd – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 22.09. 2017 r.

 

                                                                                                                                                                               

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

 1. Pani Aleksandra Kokocińska – zam. w Głogowie
 2. Pani Weronika Makajew – Siwolganow – zam. w Głogowie
 3. Pani Magdalena Kurzawa – zam. w Głogowie
 4. Pani Karolina Łuszczak – zam. w Głogowie

 

Drugi etap naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji Kultury                           i Komunikacji Społecznej  odbędzie się 6 października  2017 r. (piątek) o godz. 10.00                w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                               Jarosław Dudkowiak

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów