Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 17.01.2017 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 2/2017 Starosty Głogowskiego z dnia  02 stycznia   2017 r.   w składzie:

 

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji, - nieobecna

3) Katarzyna Koriat - Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 3 (trzy) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 

 1. Pani Joanna Witczak – zam. w Jerzmanowej – oferta wpłynęła 10.01.2017  r.
 2. Pani Magdalena Miłoszewska – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 16.01.2017 r.
 3. Pani Magdalena Skórska– zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 16.01.2017 r.

                                                                                                                                                          

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 1. Pani Joanna Witczak – zam. w Jerzmanowej
 2. Pani Magdalena Miłoszewska – zam. w Głogowie
 3. Pani Magdalena Skórska– zam. w Głogowie

 

Drugi etap naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej odbędzie się 25 stycznia  2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie

 

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów