Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXIV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXII/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. oraz XXIII/2016 z dnia
  13 grudnia 2016 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/72/2015 z dnia 30 grudnia
  2015 roku.
 5. Projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2017 rok.

7.1.        Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej do projektu budżetu.

7.2.        Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

7.3.        Stanowisko Zarządu Powiatu Głogowskiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo – Gospodarczej.

7.4.        Dyskusja nad projektem budżetu.

7.5.        Głosowanie nad projektem.

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających
  na terenie Powiatu Głogowskiego na okres: od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego na 2017 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Głogowskiego na 2017 r.
 4. Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego na 2017 r.
 5. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych w 2016 r. inwestycji.
 6. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

 

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

     Ryszard Rokaszewicz  

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów