Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 22.03.2016 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 19/2016 Starosty Głogowskiego z dnia  3  marca 2016 r.   w składzie:

 1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Katarzyna Koriat - Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 8 (osiem) ofert wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 

Pan/i  Agnieszka Mikołajczyk zam. w Głogowie oferta wpłynęła 14.03.2016 r.

Pan/i Patrycja Błasiak zam. w Głogowie oferta wpłynęła 17.03.2016 r.

Pan/i Dorota Melkowicz zam. w Chocianowie oferta wpłynęła 17.03.2016 r.

Pan/i Aleksandra Sierżant zam. w Głogowie oferta wpłynęła 18.03.2016r.

Pan/i Katarzyna Serafin zam. w Głogowie oferta wpłynęła 18.03.2016 r.

Pan/i Anita Stangret zam. w Głogowie oferta wpłynęła 18.03.2016 r.

Pan/i Katarzyna Czerwiec zam. w Głogowie oferta wpłynęła 18.03.2016 r.

Pan/i Iga Bieńkowska – Gol zam. w Głogowie oferta wpłynęła 18.03.2016 r.

 

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

Pan/i  Agnieszka Mikołajczyk zam. w Głogowie,

Pan/i Katarzyna Serafin zam. w Głogowie,

Pan/i Anita Stangret zam. w Głogowie,

 

II etap naboru odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie

Dnia 31 marca  2016 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 101

 

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                               Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów