Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje projekt, którego celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci.

Projekt jest realizowany na terenach wiejskich powiatu głogowskiego w gminach: Pęcław, Kotla, Gmina Wiejska Głogów.     

Uczestnikami projektu są osoby pracujące z dziećmi w wieku do lat 6 czyli pracownicy szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków, a także rodzice i opiekunowie tych dzieci.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

 • pomoc psychologiczną zorganizowaną na terenach wiejskich
 • szkolenia, warsztaty  dla nauczycieli przedszkoli, szkół, żłobków, punktów przedszkolnych, klubików dla dzieci działających na terenie  powiatów głogowskiego
 • Edukacyjne spotkania z rodzicami

 Punkty udzielania pomocy psychologicznej zlokalizowane są:

 • w Kotli: w Gimnazjum Gminnym, ul. Szkolna 2 (przewidziana jest także organizacja spotkań w w Chociemyśli
 • w Serbach: w Zespole Szkół szkole, Ogrodowa 18. Spotkania z psychologiem przewidziane są także w Wilkowie i w Przedmościu
 • w Białołęce: w Zespole Szkół

 Szczegółowych informacji o terminach i godzinach konsultacji udzielają pedagodzy szkolni.

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów