Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak wybrany został Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

ZPWD jest organizacją powołaną do wspólnej realizacji zadań narzuconych na Starostów przez obowiązujące przepisy w dziedzinie geodezji i kartografii. Zgodnie ze statutem, celem Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest: tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

W skali całego województwa to kwota rzędu nawet 100 mln złotych. Dzięki działalności ZPWD pozyskiwane są pieniądze niezbędne do przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych z różnych źródeł min.: z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, od Wojewody Dolnośląskiego, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego a także ze środków unijnych. W skład ZPWD wchodzą wszystkie ziemskie powiaty Województwa Dolnośląskiego.

Siedzibą ZPWD jest Głogów.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów