Ogłoszenia

Wyniku I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Wyniki I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w  Głogowie - czytaj więcej [PDF - 169 KB]

 

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Głogowskiego 30.06.2021 r.

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - czytaj więcej [PDF - 206 KB]

Ogloszenie Starosty Głogowskiego w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Załączniki:

-Ogłoszenie w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postąpowań administracyjnych - pobierz [PDF - 735 KB]

-Zarządzenie Starosty Głogowskiego nr 22-2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postąpowań administracyjnych - z cennikiem. - pobierz [PDF - 3.22 MB]

-Wniosek o wpis na listę biegłych - pobierz [DOCX - 13 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów