Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - geodeta, referent

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie ogłasza nabór na 2 stanowiska - GEODETA, REFERENT. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Oferta - czytaj więcej [PDF - 2.05 MB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów