Ogłoszenia

Informacja o ogłoszeniu przetargu

GN.6840.4.2019

Informacja o ogłoszeniu przetargu 

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Zielonej, objętej księgą wieczystą  nr LE1G/00029555/5, oznaczonej jako działka nr 19/4, obręb 0012 Górkowo, o powierzchni 0,0474 ha.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Czytaj więcej: Informacja o ogłoszeniu przetargu

Nabór na stanowisko geodeta - aktualizacja

W związku ze stanem epidemii i utrudnieniem możliwości składania ofert zostaje zmieniony termin składania ofert do dnia 7 grudnia 2020r.

Więcej informacji w dokumencie PDF - czytaj więcej [PDF - 460 KB]

Nabór na stanowisko geodeta

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie ogłasza nabór na stanowisko GEODETA - 2 etaty. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Treść ogłoszenia oraz kwestionariusz w formacie PDF [PDF - 1.95 MB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów