Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

„Konferencja Powiatowa Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”

konferencja blizej siebie

 

Dnia 05.06.2019, w godz. 15:00-18:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie odbędzie się bezpłatna, otwarta Konferencja Powiatowa „Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”, której organizatorem jest Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie.

Jest to już druga konferencja, zorganizowana przez powiat głogowski, podejmująca temat niezwykłej wagi – mianowicie zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Czerwcowa konferencja jest jedną z dwóch, które powiat planuje zorganizować w bieżącym roku.

Problem społeczny - samobójstw wśród dzieci i młodzieży – pozostaje tematem pomijanym. Skala zjawiska w Polsce jest alarmująca. Polska jest w czołówce Europy; W roku 2018 według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji samobójstwo próbowało popełnić 746 nastolatków w wieku 13-18 lat (w 2017 roku 702 przypadki) i 1143 osób w wieku 19-24.

Analizując dane, dostrzegając ważność wskazanego tematu, Starostwo Powiatowe w Głogowie, Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie zapraszają do udziału w wydarzeniu.

Program konferencji:

1500- 1510    Otwarcie konferencji

             Starosta Głogowski - Jarosław Dudkowiak

1510-1550   „Cykl życia rodziny i jej zagrożenia. Statystyka samobójstw w poszczególnych grupach wiekowych”

             dr Marta Kuźmiak - Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień  w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie

1550 - 1630   „System rodzinny wobec wymagań i wyzwań współczesności”

       Patrycja Łyżwa - psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie

1630- 1710  „Jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem. Jak nie wychowywać a towarzyszyć dziecku?”

       Katarzyna Hanke – psycholog Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie

1710-1750 „Wpływ uzależnienia na rodzinę. Relacje rodzinne, DDA, współdziałanie”
                   Magdalena Wolska - psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie

1750-1800  Zakończenie

Zapraszam do udziału w konferencji, licząc na Państwa obecność.

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów