Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Zawiadomienia o pracach komisji

 Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

 

18 maja 2015 r. (poniedziałek) godz. 15.40

 1. 224 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

 

19 maja 2015 r. (wtorek) godz. 15.40

 1. 224 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

Tematyka wspólnego posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015.
 5. Sprawy różne.

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

- Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Agnieszka Dyk

Komisja Budżetowo- Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu

 

20 maja 2015 r. (środa) godz. 15.40

 1. 225 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

 

21 maja 2015 r. (czwartek) godz. 15.40

 1. 224 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 

Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja na temat dróg powiatowych.
 3. Sprawozdanie Zarządu z realizacji budżetu Powiatu Głogowskiego na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym.
 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Sprawy różne.

Zaproszeni goście:

- Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

- Skarbnik Powiatu Głogowskiego, Pan Krystian Czarnota

- p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury powiatu, Pani Maria Dziuba

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów