Ogłoszenia

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Rewizyjna

3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z kontroli w zakresie „Kontroli wydatków na usługi teleinformatyczne w wybranej jednostce podległej Powiatowi Głogowskiemu za lata 20152016”.
 2. Przygotowanie do kontroli w zakresie „Kontroli wybranego postępowania wraz z jego realizacją w ramach zamówienia publicznego realizowanego w 2016 roku przez jednostkę podległą Powiatowi Głogowskiemu lub Starostwo Powiatowe w Głogowie”.
 3. Informacja o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja Skarbnika Powiatu Głogowskiego o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2016rok.
 5. Przyjęcie protokołów z dnia 22 listopada 2016 r. oraz 18 stycznia 2017 r. z poprzednich posiedzeń Komisji.
 6. Sprawy różne.

 

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 25 stycznia 2017 r. (środa) godz. 15.15

 Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

 Tematyka posiedzenia

 1. Wizyta w wybranej powiatowej placówce oświatowej – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego. Omówienie egzaminów zewnętrznych.
 2. Oferta edukacyjna szkół Powiatu Głogowskiego na rok szkolny 2017/2018.
 3. Założenia reformy oświaty i jej przeprowadzenie w Szkołach Powiatu Głogowskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

Komisja Statutowa

Komisja Statutowa

16 czerwca 2016r. (czwartek) godz. 14.00

Starostwo Powiatowe  w Głogowie, s. 224

 

 

Tematyka posiedzenia

 1. Analiza merytoryczna proponowanych zmian do Statutu - propozycje Zarządu Powiatu, Przewodniczących Komisji oraz Klubów Radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Statutowej

Komisja Statutowa

 

18 maja 2016r. (środa) godz. 14.00

Starostwo Powiatowe  w Głogowie, s. 224

 

 

Tematyka posiedzenia

 1. Analiza merytoryczna proponowanych zmian do Statutu Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy różne.

WYKAZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU 22-25.02

 

 

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii wraz z Komisją Samorządową i Bezpieczeństwa Publicznego

22 lutego 2016r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 225

 

Tematyka posiedzenia

 1. Informacja nt. działalności Powiatowego Zespołu Doradców DODR;
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
 3. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego za 2015 rok.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii.
 6. Sprawy różne.

 

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

23 lutego 2016r. (wtorek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

 

Tematyka posiedzenia

 1. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

24 lutego 2016r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Analiza oferty edukacyjnej szkół Powiatu Głogowskiego na rok szkolny 2016/2017.
 2. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

 

 

 

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

24 lutego 2016r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 225

 

Tematyka posiedzenia

 1. Opiniowanie materiałów ujętych w porządku XII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Statutowa

25 lutego 2016r. (czwartek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

 

Tematyka posiedzenia

 1. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów