Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Ogłoszenia

Informacja nt. posiedzeń Komisji Rady Powiatu

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Czytaj więcej: Informacja nt. posiedzeń Komisji Rady Powiatu

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

8 lutego 2018r. (czwartek) godz. 15.40

w Starostwie Powiatowym w Głogowie

 1. 225

 

 1. Informacja o pracy w 2017 roku: 

- Komendy Powiatowej Policji w Głogowie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie;

              -Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Głogowskim za 2017 rok. Przedstawienie planu pracy na 2018 rok.
 2. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

30 października 2017r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe  w Głogowie, sala 225

 

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 2. Sprawy różne.

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Rewizyjna

3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z kontroli w zakresie „Kontroli wydatków na usługi teleinformatyczne w wybranej jednostce podległej Powiatowi Głogowskiemu za lata 20152016”.
 2. Przygotowanie do kontroli w zakresie „Kontroli wybranego postępowania wraz z jego realizacją w ramach zamówienia publicznego realizowanego w 2016 roku przez jednostkę podległą Powiatowi Głogowskiemu lub Starostwo Powiatowe w Głogowie”.
 3. Informacja o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja Skarbnika Powiatu Głogowskiego o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2016rok.
 5. Przyjęcie protokołów z dnia 22 listopada 2016 r. oraz 18 stycznia 2017 r. z poprzednich posiedzeń Komisji.
 6. Sprawy różne.

 

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 25 stycznia 2017 r. (środa) godz. 15.15

 Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

 Tematyka posiedzenia

 1. Wizyta w wybranej powiatowej placówce oświatowej – Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego. Omówienie egzaminów zewnętrznych.
 2. Oferta edukacyjna szkół Powiatu Głogowskiego na rok szkolny 2017/2018.
 3. Założenia reformy oświaty i jej przeprowadzenie w Szkołach Powiatu Głogowskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów