Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Edukacja

Powiat głogowski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych tj. 6 zespołów szkół, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz trzech placówek o różnym typie działalności: Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie oraz Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

W roku szkolnym 2015/2016 naukę w szkołach dla młodzieży rozpoczęło ogółem 3 735 uczniów, natomiast w Zespole Palcówek Szkolno-Wychowawczych - 244 uczniów.

W ramach Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie powiat głogowski prowadzi publiczną szkołę dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych), w której naukę podjęło 101 słuchaczy.

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat głogowski:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie

tel. 76 834 21 38

e-mail: sekretariat@lo1glogow.pl

strona internetowa: www.lo1glogow.pl

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

tel. 76 728 65 30

e-mail: lo2biuro@wp.pl

strona internetowa: www.lo2.pl

 1. Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

tel. 76 833 20 48

e-mail: zswyzykowskiego@wp.pl

strona internetowa: www.zsw.glogow.pl

 1. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

tel. 76 833 96 34

e-mail: zszoi.glogow@wp.pl

strona internetowa: www.zszoi.com.pl

 1. Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie

tel. 76 834 18 53

e-mail: szkola@zszglogow.pl

strona internetowa: www.zszglogow.pl

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

tel. 76 833 24 02

e-mail: zseglogow@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.zse.glogow.pl

 1. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

tel. 76 727 71 21

e-mail: zssib@zssglogow.hg.pl

strona internetowa: www.zssglogow.hg.pl

 1. Technikum nr 6 w Głogowie

tel. 76 833 38 57

e-mail: rolglogow@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.przyrodnicza.glogow.pl

 1. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

tel. 76 831 39 90

e-mail: zpsw.glogow@wp.pl

strona internetowa: www.zpsw.glogow.org

 1. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

tel. 76 833 40 18

e-mail: centrum@cez.glogow.pl

strona internetowa: www.cez.glogow.pl

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
  i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

tel. 76 833 32 93

e-mail: centrum@pcpppidn.eu

strona internetowa: www.pcpppidn.eu

 

 

Powiat głogowski jest również organem wpisowym dla szkół i placówek niepublicznych (szkół dla dorosłych i młodzieży), do których uczęszcza 1 898 słuchaczy.

 

 

Ważne linki:

Ministerstwo Edukacji i Nauki: Strona www.men.gov.pl
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:Strona www.kuratorium.wroclaw.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu:Strona www.oke.wroc.pl

Powiat Głogowski jest organem wpisowym dla szkół i placówek niepublicznych

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów