Wydział Ochrony Środowiska

Transkrypcja na język migowy

Naczelnik  Wydziału - Alina Garlińska

 tel 76 72 82 832

pokój 304 (III piętro) - tel 76 72 82 836 oraz 76 72 82 922

 • wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej

pokój 305 (III piętro) - tel 76 72 82 837

 • wydawanie pozwoleń wodnoprawnych – pobór wód i odprowadzanie ścieków
 • załatwianie spraw z zakresu gospodarki odpadami
 • załatwianie spraw z zakresu geologii

pokój 305 (III piętro) - tel 76 72 82 812

 • wydawanie pozwoleń wodnoprawnych - budownictwo wodne
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
 • rejestracja zwierząt - gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem
 • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

zobacz karty usług Wydziału Ochrony Środowiska BIP

adres email: os@powiat.glogow.pl

fax. 76 72 82 919

Opłaty skarbowe uiszcza się:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Głogowie (II piętro) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30, we wtorek w godzinach 8.10 - 15.10,
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Rynek 10, 67-200 Głogów:
  60 2030 0045 1110 0000 0192 9810 Bank BGŻ w Głogowie Plac Jana z Głogowa 2.

"Badania skażenia gleb i roślin na obszarach użytkowanych rolniczo na terenie Powiatu Głogowskiego. Monitoring poletek doświadczalnych w miejscach, w których nastąpiło przekroczenie skażeń za zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach": Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2013-2016

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.:

"Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska"

"Raport"

"Prognoza"

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA LATA 2009--2010

Ogłoszenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. pobierz dokument

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 pobierz dokument

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 pobierz dokument

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów