Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0001 Nadodrze, jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów, w granicach działki
numer 149/37, objętej księga wieczystą Nr LE1G/00027118/6, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat .

 
Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 24.06.2019 r. do dnia 15.07.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, pok. 223, tel. 76 72 82 844.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu w formacie PDF.

Wykaz GN-6845-21-2019 w formacie PDF.

 

 

                                                                                               

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów