Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Bez Kategorii

Informacja o skróconym czasie pracy w okresie upałów

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka, informujemy, że w okresie upałów, skrócony został czas pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Od  26.06.2019r. do 28.06.2019r. Starostwo Powiatowe w Głogowie będzie czynne w godz. Od 07:00 do 14:00, z wyłączeniem Wydziału Komunikacji, który w wyżej wymienionym terminie będzie czynny od godz. 7:30 do 14:30.

Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w formacie PDF.

Ostrzeżenie: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie 34/2019

Upał stopień: 2

Ważne: Od: 2019-06-25 13:00  -  do: 2019-06-26 18:00

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C.
Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

prawdopodobieństwo: 90%

Uwagi: Brak.

PCZK Głogów

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0001 Nadodrze, jednostka ewidencyjna 020301_1 Miasto Głogów, w granicach działki
numer 149/37, objętej księga wieczystą Nr LE1G/00027118/6, przeznaczonej do oddania
w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat .

 
Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach  działki nr 216/2 o pow. 0,05 ha, położonej w obrębie 0003 Jaczów gm.Jerzmanowa .

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na dzierżawę nieruchomości w granicach działki nr 149/38 o pow. 0,0375 ha położonej w obrębie 0001 Nadodrze m.Głogowa.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Stare Serby gm.Głogów oznaczonej nr 75/4 i 75/5, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Gminy Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości w granicach  działek nr 66 o pow. 1,13 ha, 308 o pow. 1,55 ha, 2 o pow. 0,55 ha, 16 o pow. 0,60 ha, 44 o pow. 1,07 ha, 298 i 306/1 o pow. 0,93 ha, 356 o pow. 2,01 ha   położonych w obrębie 0002 Gaiki-Potoczek gm.Jerzmanowa .

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów