Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Bez Kategorii

Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

W PRZYGOTOWANIU

Dyżury aptek

Informacja o dyżurach aptek miasta Głogowa w dniach 22-28 kwietnia 2019 r.

22 kwietnia 2019 r.

NOVA

Głogów, ul. Kościuszki 16 a

76/ 8350603

20.00-7.00

 

23 kwietnia 2019 r.

NOVA

Głogów, ul. Kościuszki 16 a

76/ 8350603

20.00-7.00

 

24 kwietnia 2019 r.

CENTRUM ZDROWIA

Głogów, Aleja Wolności 34

76/ 8323734

20.00-7.00

 

25 kwietnia 2019 r.

PRIMA

Głogów, ul. Mickiewicza 46

76/ 8314553

20.00-7.00

 

26 kwietnia 2019 r.

PRIMA

Głogów, ul. Perseusza 1

76/ 8312878

20.00-7.00

 

27 kwietnia 2019 r.

PRZY ZIELONYM RYNKU

Głogów, ul. Jedności Robotniczej 16 e

76/ 7468855

20.00-7.00

 

28 kwietnia 2019 r.

RODZINNA

Głogów, ul. Moniuszki 12

76/ 8335107

20.00-7.00

 

 

Informacja o dyżurach aptek miasta Głogowa w dniach 29 kwietnia-5 maja 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

STYLOWA

Głogów, Aleja Wolności 12 e

512228993

20.00-7.00

 

30 kwietnia 2019 r.

STYLOWA 2

Głogów, ul. Saturna 19-21

883785014

20.00-7.00

 

1 maja 2019 r.

ZIKO APTEKA

Głogów, ul. Piłsudskiego 19 (Galeria Glogovia)

76/ 8316854

20.00-7.00

 

2 maja 2019 r.

ASTRA

Głogów, ul. Piłsudskiego 15 (Tesco)

76/ 8358748

20.00-7.00

 

3 maja 2019 r.

CENTRUM ZDROWIA

Głogów, Aleja Wolności 34

76/ 8323734

20.00-7.00

 

4 maja 2019 r.

DBAM O ZDROWIE

Głogów, ul. Plutona 1

736698088

20.00-7.00

 

5 maja 2019 r.

DBAM O ZDROWIE

Głogów, ul. Kazimierza Sprawiedliwego 4

736698086

20.00-7.00

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o dyżurach aptek miasta Głogowa w dniach 06.05.2019r. - 31.05.2019r. do zobacznia i pobrania tutaj.

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostały wywieszone ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa:  objętej księgą wieczystą nr LE1G/00006604/7, oznaczonej jako działka nr 280/2, obręb 0002 Brzeg Głogowski, gmina Żukowice; objętej księgą wieczystą nr LE1G/00027118/6, oznaczonej jako działka nr 149/38, obręb 0001 Nadodrze, miasto Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniach.

Czytaj więcej: Informacja o ogłoszeniu przetargu

Erasmus+ rekrutacja uczestników/ uczestniczek

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH =SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” 

PROWADZONA JEST OD DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 DO DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017

Czytaj więcej: Erasmus+ rekrutacja uczestników/ uczestniczek

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Głogowie jest Starosta Głogowski.
Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. 76 72 82 801, email: starostwo@powiat.glogow.pl lub pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Głogowie jest P. Tomasz Wadas; tel. +48 509 737 586; email: iod@powiat.glogow.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązki informacyjne.

Informacje o przetwarzaniu danych:

Klauzule:

Inne:

 

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Grodziec Mały gm. Głogów oznaczonej nr 55, 57, 112, 495, 496,497, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Gminy Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 29.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul.Sikorskiego 21, pok. 212, tel. 76 72 82 844.

                                                                                                STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wykaz Grodziec Mały

Komunikat Starosty Głogowskiego

W dniu 6 czerwca br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.

Pierwszy raz o godz. 10.00: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU;

Drugi raz o godz. 11.00: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności
w różnych sytuacjach zagrożeń.

Mieszkańcy nie realizują praktycznie przedsięwzięć ochronnych.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów