„Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

Pragniemy poinformować, iż Powiat Głogowski realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:
 „Rozwijamy kompetencje zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie”

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-09-02 do 2021-08-31 na terenie Powiatu Głogowskiego. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie w woj. dolnośląskim w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 50 uczniów (32 kobiet i 18 mężczyzn), podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (2 kobiet) z Zespołu Szkół Przyrodniczych i  Branżowych w Głogowie w okresie IX.2019-VIII.2021r.

Grupę docelową stanowi:

  • 50 uczniów (32 kobiety; 18 mężczyzn) z Technikum nr 6 z Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • 2 nauczycieli kształcenia zawodowego (2 kobiety) powyżej 25 roku życia z wykształceniem wyższym, pracujących w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie;
  • 1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe – Technikum nr 6 Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie w woj. dolnośląskim.

Grupę uczniów oraz nauczycieli objętych wsparciem stanowić będą osoby zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. dolnośląskiego.

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  • Doposażenie 10 pracowni zawodowych w Technikum nr 6 w Głogowie w okresie

IX-X.2019r.

  • Podniesienie kompetencji zawodowych 50 uczniów - organizacja kursów oraz zajęć na uczelni wyższej w okresie IX.2019-VI.2021r.
  • Poniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 16 uczniów oraz wsparcie 50 uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie

IX.2019-VI.2021r.

  • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie w okresie IX.2019-II.2021r.
  • Organizacja staży zawodowych dla 40 uczniów w okresie VII.2020-VIII.2021r.

 

Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie, przy ul. Folwarcznej 55, 67-200 Głogów.

 

Całkowita wartość projektu: 665 125,00 zł

Dofinansowanie projektu: 630 025,00 zł

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów