ORGAN OPINIODAWCZO-DORADCZY STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

ORGAN OPINIODAWCZO-DORADCZY STAROSTY GŁOGOWSKIEGO 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY STAROŚCIE GŁOGOWSKIM NA KADENCJĘ W LATACH 2024-2028

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim (zwana dalej Radą)  jest organem opiniodawczo – doradczym.

W skład niniejszej Rady powoływane są osoby spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Głogowskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin). Kadencja Rady trwa 4 lata.

PODSTAWA PRAWNA : 

 1. Art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

DANE KONTAKTOWE:

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

pokój nr 219 (II piętro)

telefon: 76 72 82 820/861

ZAKRES DZIAŁANIA RADY:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
 1. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Ocena realizacji programów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

SKŁAD OSOBOWY RADY – KADENCJA 2024-2028:

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Głogowskim na kadencję w latach 2024-2028

1.

TRUBALSKA

BRYGIDA

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GŁOGOWIE

2.

SŁAWĘCKA

BEATA

CISI PRACOWNICY KRZYŻA W GŁOGOWIE

3.

CHUDZIŃSKA

MAŁGORZATA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
I MŁODZIEŻY Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM I ZESPOŁEM DOWNA „DAJMY DZIECIOM NADZIEJĘ”

4.

URBAŃSKA-KULESZA

MARIA

GMINA KOTLA

5.

ZAWADZKA

JOLANTA

POWIAT GŁOGOWSKI

Źródło: Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Głogowskiego z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim na kadencję w latach 2024-2028 - czytaj  [PDF - 178 KB]

 

SKŁAD OSOBOWY RADY – V KADENCJA 2020-2024:

Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim - czytaj [PDF - 182 KB]

Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie odwołania członka ze składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - czytaj [PDF - 142 KB]

Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Głogowskiego z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych [PDF - 144 KB]

Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Głogowskiego z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie odwołania członka ze składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim – czytaj [PDF - 156 KB]

Zarządzenie Nr 58/2021 Starosty Głogowskiego z dnia 1 października 2021r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim - czytaj [PDF - 147 KB]

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY:

 • KADENCJA 2024-2028:
 • KADENCJA 2020-2024:

Sprawozdanie z działalności PRON za 2020r. - czytaj [PDF - 972 KB]

Sprawozdanie z działalności PRON za 2021r. – czytaj [PDF - 455 KB]

Sprawozdanie z działalności PRON za 2022r. – czytaj [PDF - 441 KB]

Sprawozdanie z działalności PRON za 2023r. - czytaj [PDF - 422 KB]


PLAN PRACY RADY:

 • KADENCJA 2024-2028
 • KADENCJA 2020-2024

Plan Pracy PRON na 2021r. - czytaj [PDF - 363 KB]

Plan Pracy PRON na 2022r. - czytaj [PDF - 229 KB]

Plan Pracy PRON na 2023r. - czytaj [PDF - 226 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów